1. TITULARITAT

www.especialteam.com es un domini de titularitat de ESPECIAL TEAM, S.L. amb domicili al C/ Antoni Gaudí i Cornet, sn 17500 - Ripoll (Girona) amb CIF número B-17799552 i correu electrònic: info@especialteam.com      

2. PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Tots els drets de la propietat intelectual i industrial del domini mencionat, així com els elements que conté aquest lloc web (imàtges, texts, logotips, diseny, etc)  pertanyen a la titularitat de ESPECIAL TEAM, S.L, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos. 

Els usuaris podrán visualitzar, i mprimir, copiar i guardar aquests elements sempre i quant sigui per fer-ne us privat. Queda, per tant, expresament prohibida la seva utilització per usos comercials, així com la modificació, alteració o manipulació d'aquests elements.

3. RESPONSABILITAT I GARANTÍA

ESPECIAL TEAM, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títul enunciatiu: errors o omisions en els continguts, falta des disponibilitat del domini, o la transmisió de virus o programas maliciososo o lesius en els continguts, a pesar d'haber adoptat les mesures tecnològiques necessaries per evitar-ho. 

ESPECIAL TEAM, S.L. es reserva el dret a efectuar, sense avis previ, les modificacions que consideri oportunes en els dominis mencionats, podent canviar, eliminar o afegir tant els continguts i serveis que es facilitesn a través de la mateixa, com la forma que aquests apareixen presentats o localitzats. 

4. ENLLASOS I COOKIES

No es poden establir enllaços en els dominis mencionats o en part d'ells, sense previ consentiment de ESPECIAL TEAM, S.L. 

En el cas de que els dominis mencionats continguin hipervincles amb altres llocs web no gestionats per ESPECIAL TEAM, S.L. aquesta societat manifesta no exercir cap control sobre els els mateixos, ni ser responable del seu contingut, oferint-se únicament a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els seu contingut, propietaris, serveis o productes oferts desde els mateixos. ESPECIAL TEAM, S.L., podrà utilitzar "cookies" per personalitzar la navegació de l'usuari, però sense que proporcionin referències que permetin deduir les seves dades personals. En cas de que l'usuari no desitgi rebre "cookies" durant la navegació, tindrà que desactivar la opció corresponent del seu navegador, de manera que impedeixi l'instalació de "cookies" en el seu ordinador.

5. PROTECCIÓ DE DATDES DE CARÀCTER PERSONAL

En cumpliment de la Lley Orgànica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l'usuari dels dominis mencionats autoritza que les dades personals que eventualment pogués proporcionar siguin incorporats en un fitcher creat sota les CLAUSULES de responsabilitat de ESPECIAL TEAM, S.L. amb la finalitat de mantenir-lo informat dels seus productes o serveis mitjançant coreu electrònic, o qualsevol altre medi de comunicació. 

En tot cas, se l'informarà de la posibilitat de exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, en relació a les seves dades personals, dirigint un escrit al responsable del fitcher a ESPECIAL TEAM, S.L. o pels medis de comunicació que figuren al començament del present avís legal. D'igual manera es poden revocar, sense efectes retroactius, els consentiment prestat a la cesió de dades personals i a la rcepció de comunicacions comercials. 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

La relació entre ESPECIALTEAM, S.L. i l'usuari del domini mencionat es regirà per la legislació vigent i, per qualsevol litigi derivat de la seva existencia o contingut, amdues parts, amb renuncioa expresa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sometren expresament a la jurisdicció i competencia exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

7. EMAIL

Aquest correu electònic i qualsevol altre fitxer adjunt al mateix, conté informació confidencial dirigida exclusivament al seu destinatari o destinataris. Queda prohibida la seva dibulgació, còpia o distribució a tercers sense la previa autorització escrita de ESPECIAL TEAM, S.L.. En el cas d'haber rebut aquest correu electrònic per error , es roga que es notifiqui inmediatament aquesta circumstància mitjançant reenvio a la direcció electrònica del remitent. 


8. FORMULARI WEB


L'informem que els dades personals obtingudes a partir d'aquest formulari, així com la seva direcció de correu elecrònic, han set inclosos en un fitcher del qual és responsable ESPECIAL TEAM, S.L. amb el fi d'atendre les seves consultes i remetre informació relacionada i que pogués ser dels seu interés. ESPECIAL TEAM, S.L. es compromet a l'ús exclusiu de dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L'interessat declara tindre coneixement del destí i us de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clausula. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició, en els termes que estableix la Lley Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció ESPECIAL TEAM, S.L. amb domicili al C/ Antoni Gaudí i Cornet, sn 17500 - Ripoll (Girona) 


9. FORMULARI GENERAL


L'informem que les dades personals obtinguts a partir d'aquest document, han set inclossos en un fitcher del que es responsable ESPECIAL TEAM, S.L. amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre infomació relacionada i que pugui ser del seu interes. Així mateix poden ser comunicats a les diverses administracions públiques pels tràmits relacionats amb el servei prestat. ESPECIAL TEAM, S.L. es compromet a l'ús exclusio de ddades, recollides mitjançant aquest document, amb la finalitat mencionada anteriorment. L'interessat declara tenir coneixement del destí i us de dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició, en els termes que estableix la  Lley Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció ESPECIAL TEAM, S.L. amb domicili al C/ Antoni Gaudí i Cornet, sn 17500 - Ripoll (Girona) 

 

Nou registre de compte

Ja tens un compte?
Entrar O Restablir la contrasenya